Jaarbeurt

Belangrijk:
Deze test wordt uiterst zorgvuldig uitgevoerd met veel vakmanschap door uw Vakgarage. Het betreft echter een beperkte inspectie en bovendien een momentopname. U kunt dan ook geen aanspraak maken op gratis reparatie of vergoeding op grond van gebreken die tijdens de test niet zijn geconstateerd.